Klub 44

Klubie 44 to jedyna w swoim rodzaju, deltowa liga zadaniowa, zrzeszająca wielbicieli ciężkiej pracy nad niebanalnymi problemami.

Część matematyczna ukazuje się w Delcie od 1981 roku i jest nieprzerwanie prowadzona przez Marcina Kuczmę. Między innymi za tę działalność otrzymał on w 1992 roku Medal Hilberta, a w 2022 roku Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina.

Część fizyczna gości na naszych łamach od 1985 roku. Przez ten czas miała troje prowadzących: Andrzeja Nadolnego (do 1990), Jerzego Brojana (od 1991 do 2012) oraz Elżbietę Zawistowską (od 2012).

Gorąco zachęcamy do dołączenia do ligowych zmagań! Zadania z ostatniej serii można odnaleźć tutaj.

Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru n w terminie do końca miesiąca n + 2. Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze n + 4. Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przesyłać w oddzielnych plikach (lub kopertach) na adres redakcji. Zadania oceniane są w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1. Ocenę mnożymy przez współczynnik trudności danego zadania: WT = 4 − 3S/N, gdzie S oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a N – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji (M lub F) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji (M lub F), zostaje on członkiem Klubu 44, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł Weterana. Pełną wersję regulaminu można znaleźć tutaj.