Delta 1/2012

Poziom ekspresji ważny nie tylko w sztuce