Delta 10/2015

O pewnym uogólnieniu małego twierdzenia Fermata