Delta 7/2017

Liczenie ryb w jeziorze metodą statystyczną i śliczną, choć probabilistyczną