Delta 11/2018

Czy czarne dziury to ciemna materia?