Przeskocz do treści

Delta mi!

Programowanie półcałkowitoliczbowe

Krzysztof Kiljan

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Autor: Krzysztof Kiljan
  Afiliacja: student, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (110 KB)

W tym artykule zmierzymy się z problemem pokrycia wierzchołkowego (Vertex Cover). Poruszymy kilka kwestii na pograniczu optymalizacji liniowej, złożoności obliczeniowej oraz algorytmów parametryzowanych...

Większość Czytelników może znać ten problem z różnych źródeł (między innymi pojawiał się on już w Delcie przed laty), ale na wszelki wypadek na początek przypomnę definicję.

obrazek

Rys. 1 Graf z zaznaczonym kolorem jego minimalnym pokryciem wierzchołkowym.

Rys. 1 Graf z zaznaczonym kolorem jego minimalnym pokryciem wierzchołkowym.

Definicja 1. Pokryciem wierzchołkowym grafu =(V,E) G nazwiemy taki zbiór wierzchołków, że dla każdej krawędzi (u,v) ∈E, występującej w grafie, przynajmniej jeden z wierzchołków u,v należy do pokrycia.

Minimalne pokrycie wierzchołkowe to, oczywiście, takie, które zawiera najmniejszą możliwą liczbę wierzchołków.

Z teorii złożoności wiemy już, że nasz problem jest NP-zupełny. Znaczy to, że jeśli potrafilibyśmy go szybko rozwiązać, to poprzez pewne redukcje umielibyśmy również szybko rozwiązać wszystkie problemy z klasy NP. W tym przypadku przez "szybko" rozumiemy rozwiązanie działające w czasie wielomianowym, czyli O(n dla pewnej stałej c. Jedna ze słynniejszych hipotez w informatyce mówi, że |P ≠NP, czyli że klasa problemów rozwiązywalnych w deterministycznym czasie wielomianowym jest mniejsza od tej rozpoznawanej w niedeterministycznym (czyli nie zachodzi |NP ⊆ P, zawieranie P ⊆ NP jest oczywiste). Przy założeniu, że hipoteza ta jest prawdziwa, problemów NP-zupełnych nie da się rozwiązywać w deterministycznym czasie wielomianowym.

Jak możemy znaleźć minimalne pokrycie wierzchołkowe?

Pierwszym pomysłem, jaki możemy mieć, jest przejrzenie wszystkich podzbiorów wierzchołków naszego grafu i wybranie takiego, który jest pokryciem wierzchołkowym i ma najmniejszy rozmiar. Takich podzbiorów jest |2n (gdzie |n to liczba wierzchołków w naszym grafie).

Możemy też się zabrać za to inaczej - okazuje się, że bardzo często w problemach kombinatorycznych z pomocą przychodzi programowanie liniowe.

Tak też jest i w naszym przypadku. Dla każdego wierzchołka v w naszym grafie stworzymy zmienną całkowitą x v oznaczającą, czy bierzemy v do naszego pokrycia, czy też nie. Oczywiście, będziemy chcieli zminimalizować liczbę wziętych wierzchołków. Wymaganie co do pokrycia krawędzi wyrazimy, tworząc dla każdej krawędzi (u,v) nierówność xu + xv⩾ 1.

Podsumowując powyższe, dostajemy następujący program liniowy całkowitoliczbowy:

Minimalizuj Pv> V xv z zachowaniem warunków:

 • xu + xv⩾ 1 dla każdego (u,v) ∈ E,
 • xw{∈0, 1} dla każdego |w

Potrafimy wyrazić więc problem NP-zupełny za pomocą ILP (Integer Linear Programming - programowanie całkowitoliczbowe). Oznacza to dokładnie, że pokazaliśmy w tym momencie NP-trudność problemu ILP. Tym samym nie oczekujemy, że dla ILP istnieje jakikolwiek algorytm działający w czasie wielomianowym.

Co się stanie, gdy zapomnimy o warunkach całkowitości dla naszych zmiennych?

Dostaniemy zwykły program liniowy, a przecież do rozwiązywania takiego istnieją już algorytmy wielomianowe! Pytanie, czy wyniki tego programu mogą się nam do czegoś przydać. Mogłoby się wydawać, że nie - przykładowo dla cyklu o 3 wierzchołkach optymalnym rozwiązaniem będzie dać 1 |x1 = x2 = x3 = 2, które nam za wiele nie mówi.

Okazuje się jednak, że ta forma programu liniowego może być dla nas wciąż użyteczna! W dziedzinie algorytmów parametryzowanych istnieje dział zwany kernelizacją. Wykorzystamy rozwiązanie naszego LP (Linear Programming) właśnie w procesie kernelizacji. Najpierw jednak może warto wspomnieć, co kryje się pod tajemniczymi hasłami użytymi powyżej.

W skrócie algorytmy parametryzowane to takie, w których wybieramy sobie parametr opisujący w pewien sposób instancję naszego problemu, a następnie względem tego parametru będziemy optymalizować prędkość działania naszego algorytmu. Parametry te mogą w najróżniejszy sposób opisywać problem, z którym się mierzymy. Oczywiście, podstawowym parametrem może być wielkość naszego problemu wejściowego, jednak dużo z takiego parametru raczej nie wyciągniemy. Sensowniejszym przykładem dla problemów grafowych może być, na przykład, maksymalny stopień wierzchołka w rozważanym grafie. W ogólności, do każdego problemu da się wymyślić dużo różnych parametrów, ale wybranie tego właściwego może okazać się sporym wyzwaniem.

Drugie tajemnicze słowo, czyli "kernelizacja", można przetłumaczyć jako znajdowanie jądra problemu - chcemy w szybkim czasie z jakiejś instancji problemu NP-zupełnego wydobyć jego najtrudniejszą obliczeniowo część. Dzięki temu bardzo często jesteśmy w stanie mocno ograniczyć rozmiary problemu, z którym się borykamy, co znacząco przyspieszy nasze obliczenia (zostanie nam dużo mniej zadań, które musimy przetworzyć w czasie wykładniczym). Aby rozjaśnić te pojęcia, za chwilę zilustrujemy je na przykładzie pokrycia wierzchołkowego.

Skupimy się tym razem na wersji decyzyjnej problemu pokrycia wierzchołkowego - czy dla danego grafu |G istnieje pokrycie zawierające co najwyżej |k wierzchołków. Jako parametru użyjemy rozmiaru poszukiwanego rozwiązania (czyli liczby wierzchołków |k w pokryciu).

Używając rozwiązania naszego programu liniowego

Minimalizuj Pv> V xv z zachowaniem warunku: xu +xv ⩾ 1 dla każdego |(u,v)∈ E,

podzielimy wierzchołki na 3 zbiory:

 • V0 = {v 0⩽ xv < 12}
 • -1 V1~2 = {v xv = 2}
 • V1 = {v 12 < xv ⩽1}.

W tym momencie jasne się powinno stać, skąd w tytule wzięła się nazwa półcałkowite - przekształcamy rozwiązanie LP tak, żeby oprócz wartości całkowitych 0 i 1 osiągało ono trzecią wartość 1 |2. Okazuje się, że taka postać rozwiązania jest niezwykle użyteczna w znajdowaniu jądra. Pierwszym spostrzeżeniem, jakie możemy poczynić, jest to, że jeśli spojrzymy na którykolwiek wierzchołek v ∈ V0, to musi mieć on sąsiada należącego do zbioru |V1. Można jednak udowodnić dużo ciekawsze twierdzenie.

Twierdzenie 1 (Nemhausera-Trottera). Istnieje takie minimalne pokrycie wierzchołkowe S w grafie G, że:

V1 ⊆S ⊆ V1∪ V1~2.
obrazek

Rys. 2 U góry graf z odpowiednio zaznaczonymi kolorem wierzchołkami z V0, szaro z V1~2 i czarno z V1. Na dole ten sam graf po wykonaniu na nim powyższej redukcji/

Rys. 2 U góry graf z odpowiednio zaznaczonymi kolorem wierzchołkami z V , 0 szaro z V 1~2 i czarno z V . 1 Na dole ten sam graf po wykonaniu na nim powyższej redukcji/

Dowód powyższego twierdzenia, oczywiście, pozostawiamy jako ćwiczenie dla Czytelnika. Skorzystamy z niego podczas następującej redukcji naszego problemu.

Mamy dany graf G oraz liczbę k (rozmiar pokrycia, który sprawdzamy). Jeśli | Pv> V xv > k, to zwracamy odpowiedź nie. W przeciwnym przypadku zmniejszamy nasz graf poprzez wyrzucenie z niego wierzchołków należących do |V0∪ V1 oraz zmniejszenie wielkości poszukiwanego pokrycia w reszcie grafu do k − V1 . Odpowiada to zachłannemu wzięciu wszystkich wierzchołków z | V1 do naszego rozwiązania.

Pozostało wykazać, że redukcja ta jest bezpieczna oraz sprawdzić jakiej wielkości jest jądro po jej zastosowaniu. Dalej przez ′′ | ,k) (G będę oznaczał instancję problemu, którą dostaniemy po zastosowaniu redukcji. Aby wykazać, że jest ona bezpieczna, wykażemy, że w ′,k′) (G możemy znaleźć rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy mogliśmy je znaleźć w | ,k). (G

Zacznijmy od wykazania, że krok stwierdzający odpowiedź |nie jest poprawny. Wiadomo, że wynik LP jest zawsze niewiększy niż ILP. Z tego też powodu, jeśli wynik LP będzie większy niż k, czyli stwierdzimy, że się nie da znaleźć rozwiązania w wersji bez warunku o całkowitości liczb, to tym bardziej z tym warunkiem by się nie dało.

Druga część bezpieczeństwa nie jest wiele trudniejsza do wykazania. Najpierw uzasadnijmy implikację

′′ ,k)tak(G,k)tak. (G

Jeśli |S′ to pokrycie grafu ′, G to na mocy wcześniejszej obserwacji, jeśli dołożymy wierzchołki z V1∪ V0 do grafu, a |V1 do pokrycia, to dostaniemy dokładnie pokrycie grafu G co najwyżej o rozmiarze |k.

W przeciwną stronę: aby wykazać

,k)tak(G′,k′)tak, (G

korzystamy z twierdzenia Nemhausera-Trottera przytoczonego powyżej. Weźmiemy wtedy S ′, będące częścią wspólną pokrycia S dla całego grafu, oraz V , 1~2 aby otrzymać pokrycie dla ′ G o rozmiarze co najwyżej ′ |k.

Ostatnią rzeczą jest wielkość jądra, które otrzymamy. Okazuje się, że rozmiar naszego nowego grafu ′ G będzie wynosił co najwyżej |2k. Wystarczy zauważyć, że jest on tym samym, co liczba wierzchołków "połowicznych", co z kolei wynosi nie więcej niż podwojona wielkość rozwiązania naszego LP, które musi być mniejsze niż k, gdyż w przeciwnym przypadku dostalibyśmy już odpowiedź nie. Powyższe zdanie matematycznie zapiszemy w postaci

′) = V1~2 =Q2xv⩽2Qxv⩽2k. V (G v>V1~2v>V

W ten oto prosty sposób udało nam się ograniczyć przestrzeń, którą musimy przejrzeć w czasie wykładniczym z n do |2k. Nie jest to, oczywiście, jedyna redukcja, którą można zastosować do tego problemu. Okazuje się, że sam proces redukcji można jeszcze przyspieszyć, sprowadzając nasze LP do problemu przepływu w grafie. Po więcej szczegółów na temat algorytmów parametryzowanych (jak i tego sprowadzenia) można zajrzeć do książki Parameterized Algorithms, która na użytek własny jest dostępna za darmo w internecie.

Oczywiście, nie jest to też jedyne zastosowanie programowania półcałkowitoliczbowego. W internecie można znaleźć pracę Half-integrality, LP-branching and FPT Algorithms, w której jest więcej szczegółów, jak i zastosowań tego rozwiązania. Serdecznie zachęcam do lektury!