Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Nim obliczysz, pomyśl!

Renata Jurasińska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2017
  • Publikacja elektroniczna: 31 stycznia 2017
  • Autor: Renata Jurasińska
    Afiliacja: Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koszaliński Klub Szaradzistów „Diagram”

W dniach 21-23 października 2016 roku w Sielpi koło Kielc odbyła się dziewiąta konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Konferencja była kolejną okazją do spotkań osób z różnych środowisk zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki i pracę z młodzieżą uzdolnioną matematycznie. Do ośrodka wypoczynkowego "Łucznik" przyjechało około 160 nauczycieli matematyki i pracowników wyższych uczelni z całej Polski.

Konferencję rozpoczął Cyrk matematyczny - lekkie i niefrasobliwe przedstawienie o matematyce, dedykowane szczególnie tym, którzy matematykami nie są i prawdopodobnie nigdy nie będą. W role artystów cyrkowych wcielili się Marek Kordos i Kamila Łyczek.

Podczas odczytów i dyskusji zastanawiano się - w nawiązaniu do tematu konferencji - przede wszystkim nad tym, czy w zadaniach matematycznych dobry pomysł musi (powinien) poprzedzać obliczenia. Czy rozwiązania zadania matematycznego nie należy jednak rozpoczynać od obliczeń? Przedstawiono wiele zadań z różnych działów matematyki, które można sprytnie rozwiązać "sposobem" (np. tłumacząc problem na inny język: system dziesiętny na dwójkowy, algebrę na geometrię, kombinatorykę na grafy itp.), ale zwrócono też uwagę na to, że piękne pomysły rozwiązań nie przychodzą bez wcześniejszego doświadczenia!

Dyskutowano również o błędach w rozwiązaniach, które czasem - jak mówił tytuł jednego z odczytów - są źródłem odkryć. Rozważano, między innymi, rozwiązania zadań olimpijskich z misternie ukrytymi lukami lub usterkami (zadaniem słuchaczy było je wychwycić), analizowano błędy popełniane przez uczestników Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, czy też przyglądano się znanemu zadaniu kombinatorycznemu Juliana Tuwima, w którym popełnił fatalny błąd w obliczeniach.

Pierwszy dzień konferencji zakończył wieczór wspomnień poświęcony zmarłemu w czerwcu 2016 roku Henrykowi Pawłowskiemu, wielkiemu pasjonatowi matematyki, współtwórcy OMG, przewodniczącemu Komitetu Okręgowego OMG, nauczycielowi wielu pokoleń olimpijczyków, autorowi znakomitych zbiorów zadań oraz podręczników matematyki.

Uczestnikom konferencji przedstawiono także informacje o Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki, organizowanym od roku 1978 przez redakcję Delty i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zwrócono uwagę szczególnie na to, że prace nadesłane na konkurs powinny zawierać samodzielne, oryginalne matematyczne dokonania i że laureaci konkursu z poprzednich lat często odnosili sukcesy w Konkursie Młodych Naukowców Unii Europejskiej, a wielu z nich związało z matematyką swoje dorosłe życie.

22 października wieczorem odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów SEM, podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu SEM w okresie od 8 listopada 2015 roku do 22 października 2016 roku.

W całym okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej działał w stałym składzie: Irena Brzozowska, Krzysztof Chełmiński - przewodniczący, Andrzej Fryszkowski - wiceprzewodniczący, Renata Jurasińska, Michał Krych, Artur Miśkiewicz, Barbara Roszkowska-Lech, Tomasz Szymczyk.

Uczestnicy konferencji, niebędący delegatami, mogli w tym czasie wziąć udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu gier matematycznych i logicznych na lekcjach matematyki.

Z ankiety, którą wypełniali uczestnicy (odpowiadając, między innymi, na pytania o tematykę kolejnych spotkań, ale też o liczbę referatów i długość przerw między nimi), wynika, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników i że takie spotkania, na których można sporo się dowiedzieć, zebrać materiały do wykorzystania na lekcjach i kółkach zainteresowań, ale też wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami, są bardzo potrzebne!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem i materiałami z konferencji na stronie sem.edu.pl/konferencja-2016. Na zachętę - przedstawiamy jedno z zadań z wykładu Joanny Jaszuńskiej, Dlaczego warto uczyć się języków obcych?