Przeskocz do treści

Delta mi!

Co to jest?

Drobiazgi

Zbieżność

Marta Szumańska

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: kwiecień 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 marca 2019
 • Autor: Marta Szumańska
  Afiliacja: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (381 KB)

Zbieżność to jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, odnoszące się najczęściej do ciągów i funkcji (oraz rozmaitych obiektów matematycznych skonstruowanych przy ich użyciu, np. szeregów czy ciągów funkcyjnych). Tu zajmiemy się zbieżnością ciągów liczbowych.

obrazek

Rys. 1. Gdyby |a,b były granicami pewnego ciągu, to w każdym z kolorowych przedziałów musiałyby znaleźć się prawie wszystkie wyrazy tego ciągu, a to jest sprzeczność.

Rys. 1. Gdyby |a,b były granicami pewnego ciągu, to w każdym z kolorowych przedziałów musiałyby znaleźć się prawie wszystkie wyrazy tego ciągu, a to jest sprzeczność.

Mówimy, że ciąg liczbowy (an)n> N jest zbieżny, jeśli istnieje taka liczba |a, że dowolnie blisko niej znajdują się prawie wszystkie (czyli wszystkie poza skończoną liczbą) wyrazy ciągu. Innymi słowy, jeśli dla każdego |ε> 0 możemy odrzucić skończoną liczbę początkowych wyrazów ciągu, tak by wszystkie pozostałe należały do przedziału (a −ε,a + ε), to mówimy, że ciąg jest zbieżny do |a , i oznaczamy |limn ∞ an = a. Z tej definicji w łatwy sposób wynika na przykład, że ciąg może mieć co najwyżej jedną granicę (Rys. 1).

Przykładem ciągu zbieżnego jest ciąg | (1/n)n>N, który jest zbieżny do zera. Ciągi, które nie są zbieżne, nazywamy rozbieżnymi. Rozbieżny jest np. ciąg o wyrazach an = (−1)n ; istotnie, nie może on spełniać definicji zbieżności - żaden przedział długości 1 (co odpowiada ε = 1 2 ) nie zawiera prawie wszystkich wyrazów tego ciągu.

Warto wspomnieć o szczególnym przypadku ciągów, które nie są zbieżne - o ciągach rozbieżnych do nieskończoności (nazywanych również ciągami zbieżnymi do granicy niewłaściwej). Są to ciągi spełniające następujący warunek: dla dowolnej liczby |M można odrzucić skończenie wiele wyrazów ciągu, tak by wszystkie pozostałe były większe od . M Rozbieżny do nieskończoności jest oczywiście ciąg | an = n, a także ciąg o wyrazach n |an = n + (−1) .

Pojęcie zbieżności pozwala zdefiniować sumę nieskończenie wielu liczb, czyli szereg. Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków, a tego zrobić nie umiemy. I tu z pomocą przychodzi nam granica ciągu. Sumę nieskończenie wielu wyrazów |a1 + a2 + ⋯ + an +⋯ , zapisywaną skrótowo jako ∞ |P n 1an, definiujemy jako granicę sumy ciągu |Sn = a1 + a2 +⋯ +an, zwanego ciągiem sum częściowych. Możemy zatem wyznaczyć sumę wyrazów ciągu geometrycznego o wyrazach n q ,n = 0,1,2,..., dla q ≠ 1 suma częściowa ma postać 1−qn |Sn = 1+ q +q2 + ...+qn =-1− q (wzór ten łatwo udowodnić, mnożąc obie strony równości przez (1 −q) ). Dla | q < 1 granica ciągu Sn jest równa |-1- 1− q, dla | q > 1 jest nieskończona, a dla | q ⩽− 1 nie umiemy określić szukanej sumy (bo ciąg Sn nie ma granicy).

Warto dodać na koniec, że sumując wyrazy ciągu zbieżnego do zera, możemy uzyskać sumę nieskończoną - sztandarowym przykładem jest szereg harmoniczny, czyli suma

1+ -1+ 1-+ ...+ 1-+... 2 3 n

Rozbieżność do nieskończoności sumy ∞ |P n 11/n nie jest oczywista, ale dowód tego faktu nie jest szczególnie trudny. (Można go znaleźć w Delcie 07/2016).