Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Łuki Talesa

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2017
  • Publikacja elektroniczna: 1 września 2017
obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Odcinek AB widać z punktu C pod kątem ff , gdy ?ACB = ff: Z twierdzenia o kątach wpisanych wynika, że jeśli punkty C i D leżą na okręgu po tej samej stronie jego cięciwy AB; to widać ją z C i |D pod tym samym kątem (Rys. 1).

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dla danego odcinka AB i kąta (0 |α ∈ ○,180○) zbiór punktów płaszczyzny, z których widać AB pod kątem α to dwa przystające łuki okręgów jak na rysunku 2, zwane łukami Talesa. Ponadto z punktów na zewnątrz łuków odcinek AB widać pod kątem mniejszym od , α a z punktów wewnątrz - pod większym.

Zadania domowe

Polecam też zadanie 7 z deltoidu 7/2016.