Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

Sfery Dandelina

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-12-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (50 KB)

Sfery, o których jest mowa na sąsiedniej stronie, nazywane są sferami Dandelina na cześć francuskiego matematyka Germinala Pierra Dandelina (1794–1847), który badając stożkowe, rozwinął pomysły Apoloniusza z Pergi (III w. p.n.e.).

Związane z nimi zależności pozwalają błyskawicznie rozwiązać wiele zadań dotyczących stożkowych. Tu zajmiemy się tylko elipsami. Zaczniemy od zadania, które rozwiązaliśmy w Kąciku 2 inną metodą.

Zachęcam Czytelnika do porównania tego rozumowania z rozwiązaniem tego zadania przedstawionym w Kąciku 2. Okazuje się, że spora część tego rozwiązania jest właściwie ukryta w powyższym. Opisana tu metoda to spojrzenie z nieco innego punktu widzenia, co czasem pozwala na wymyślenie krótszego rozwiązania.

Spójrzmy na inne zadanie, które także można bardzo szybko rozwiązać, wykorzystując sfery Dandelina.

Jeśli Czytelnik nie zna tej własności, o której mowa, to łatwo ją udowodni, wykorzystując poniższy fakt (dowód można też znaleźć np. w broszurze 51. Olimpiady Matematycznej).

Fakt. Dana jest elipsa o ogniskach math  i  math i punkt math leżący na zewnątrz elipsy. Proste math  i  math są styczne do tej elipsy. Wówczas math