Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Kostka Rubika - wspomnienia z dawnych lat

Oglądając szpargały, jakie w sposób nieunikniony gromadzą się w redakcyjnych szufladach, znalazłem plan lekcji wydany przez Deltę latem 1982 roku – kartonik, format B4.

W planie poszczególne dni są przedstawione jako kwadraty siatki sześcianu, więc można było tę siatkę wyciąć i skleić.

Pozostałą część powierzchni strony frontalnej i całą stronę odwrotną zajmował algorytm układania kostki Rubika – będącej wówczas powszechnym obłędem.

Ciekawe są też napisy drobną czcionką: jeden z nich obwieszcza, że wydaliśmy ten plan w nakładzie math egzemplarzy (to nie pomyłka – dwieście tysięcy).

Ale powróćmy do algorytmu. Był on przedstawiony w postaci ikonek symbolizujących poszczególne ruchy – jak widać, byliśmy przygotowani na korzystanie z niego przez analfabetów. Chciałbym przypomnieć tutaj ten algorytm, nie korzystając z tego ułatwienia – opiszę go za pomocą symboli literowych.

Umówmy się, że litera math oznaczać będzie obrót o math  zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a math – przeciwnie (patrząc na tekst, jak na rysunku). Będziemy też używać litery math na oznaczenie ściany frontowej, math – tylnej, math  – górnej, math – środkowej (poziomej), math  – dolnej, math – prawej i math – lewej. Zatem np. math oznacza obrót ściany frontowej o math  zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

A oto jaki zaproponowaliśmy wtedy algorytm.

Na wejściu mamy kostkę z ułożoną pierwszą (dolną) warstwą.


Drugą można ułożyć, posługując się ruchami przedstawionymi poniżej:

obrazek


Są już ułożone dwie warstwy. Żadna z dalszych kombinacji ruchów nie psuje tego, co zostało przed nią ułożone.

W ten sposób można obracać kostki na krawędziach (zawsze po dwie):

obrazek


A w ten sposób je zamieniać (po trzy):

obrazek


Tak zamienia się narożniki (też po trzy):

obrazek


A tak się narożniki obraca (znów po dwa):

obrazek


To wystarczy do ułożenia kostki Rubika.