Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Niezależność zdarzeń w modelu klasycznym

Edward Stachowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2016
  • Publikacja elektroniczna: 29 lutego 2016

W teorii prawdopodobieństwa mówimy o modelu klasycznym, gdy zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych Ω jest zbiorem skończonym i wszystkie zdarzenia jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne...

W modelu klasycznym dla każdego zdarzenia losowego A prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe:

P(A)

Zdarzenia losowe A, są niezależne, gdy |P(A Zdarzenie losowe A będziemy nazywali nietrywialnym, gdy 0 | < P(A)

Rozważmy model klasyczny, w którym  Ω i takie zdarzenie losowe |B ⊂Ω że | B = k > 0. Czytelnikowi sugerujemy przeprowadzenie dowodu (np. metodą nie wprost) następującego faktu: jeżeli WD(k,n)=1, |N tzn. liczby |k oraz n są względnie pierwsze, to nie istnieje nietrywialne zdarzenie losowe A, które jest niezależne z B. |

Z tego faktu wynika wniosek: jeżeli  Ω jest liczbą pierwszą, to nie istnieją dwa zdarzenia losowe A, które są nietrywialne i niezależne.

Czyżby grający w amerykańską ruletkę o 37 polach o tym nie wiedzieli?