Delta 12/2009

Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część 1)