Delta 12/2009

Kosmiczna linijka 12. Mikrofalowe promieniowanie tła