Delta 1/2010

Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część 2)