Delta 5/2010

2009 – Rok Astronomii. Rozstrzygnięcie konkursu zadań i podsumowanie wydarzeń