Delta 6/2010

Poznajemy właściwości tarcia. Część II: Wyznaczamy współczynniki tarcia