Delta 8/2010

Poznajemy właściwości tarcia. Część IV: Tarcie w cieczach i gazach