Delta 12/2010

Ruch obrotowy bryły sztywnej, część II