Delta 4/2011

Badamy ciała niesztywne w ruchu obrotowym. Część II: Ciecze o dużej lepkości i materiały sypkie