Delta 11/2012

Poziom trudności gier komputerowych z perspektywy projektanta