Delta 7/2015

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów