Delta 9/2017

Informatyczny kącik olimpijski (107): Palindromiczny podciąg