Delta 9/2021

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia