Delta 11/2021

Gdzie się podziały tamte funkcyje. . .