Arkadiusz Męcel: strona autora

Zera funkcji kwadratowych

Wokół twierdzenia Helly’ego