Marek W. Gutowski: strona autora

Jak rozwiązać równanie?

Marek W. Gutowski przedstawia zastowanie analizy przedziałowej do rozwiązywania równań

Najlepiej dopasowana prosta?

Marek W. Gutowski wyznacza najlepszą liniową zależność przy pomocy rachunku na interwałach

Zjawiska SF

Siła rachunków interwałowych

O średnich i wariancjach

O zdolności rozdzielczej

O mierzeniu linijką

Arytmetyka interwałowa, czyli kiedy x*x != x^2