Marta Zalewska: strona autora

Stochastyczne i deterministyczne modele epidemii