Mikołaj Rotkiewicz: strona autora

Pseudopierwsze zoo

Mikołaj Rotkiewicz pokazuje pewne dzikie, teorioliczbowe okazy i wyjaśnia związki między nimi

Liczby pseudopierwsze

Mikołaj Rotkiewicz wyjaśnia, ile pierwszości jest w pseudopierwszości

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

Zadania

O słodkiej strategii

O konstrukcjach wielokątów foremnych