Paweł Perkowski: strona autora

O metamateriałach, czyli czy możemy zmierzyć „ujemną” przenikalność magnetyczną?

Paweł Perkowski pokazuje, jakie ciekawe efekty można osiągnąć wprowadzając dielektryk do cewki będącej elementem obwodu elektrycznego

O metamateriałach, czyli czy możemy zmierzyć „ujemną” przenikalność elektryczną?

Paweł Perkowski omawia ciekawy sposób zmieniania własności elementów obwodów elektrycznych, prowadzących do zaskakujących wniosków

O chiralności

Paweł Perkowski pisze zjawiskach związanych z rozróżnianiem skrętności

Masa efektywna