Witold Bednarek: strona autora

O pewnych hipotezach teorii liczb

Witold Bednarek przedstawia pewne otwarte problemy "królowej matematyki"

Funkcja Eulera

Konsekwencje twierdzenia Dirichleta

O własności Darboux

Komentarz

Drobiazgi

Indukcja matematyczna. . .w układach oporników

Iloczyn równy sumie

Skojarzenia

O pewnym zadaniu Sierpińskiego

O pewnych równaniach diofantycznych

List do Redakcji

“Zespolone” kongruencje kwadratowe

Drobiazgi

Tajemnica liczb Fermata

Tryptyk o liczbach pierwszych

Liczby jedynkowe

Liczby Euklidesa

Księżyce Hipokratesa

Kącik olimpijski

Przybliżone sumowanie