Wojciech Guzicki: strona autora

O liczbach Sierpińskiego

Wojciech Guzicki przedstawia dowód istnienia nieskończenie wielu liczb naturalnych o pewnej szczególnej własności

Kombinatoryka i nieskończoność

Jeszcze jedno zadanie konstrukcyjne

Środek potęgowy trzech okręgów

Rozeta katedry w Metz – dokończenie

Rozeta katedry w Metz – ciąg dalszy

Rozeta katedry w Metz

Rozety i ostrołuki

Rozety

Okna gotyckie i trójliście

Okna gotyckie – ciąg dalszy

Wieloliście

Okna gotyckie

Leonhard Euler (1707–1783)

Euler i kombinatoryka

Euler i nieporządek

Kolorowanie wierzchołków kwadratu i sześcianu

Diagramy Venna

Równanie Pitagorasa

Lemat Kuratowskiego–Zorna

Jak rzucić monetą przez telefon

Krzywe eliptyczne i kryptografia

Tylko Pitagoras

Jak rozpoznajemy liczby pierwsze?

Szyfry z publicznym kluczem

Szyfry klasyczne

Kącik olimpijski

Twierdzenie Fermata o rozkładzie liczby pierwszej na sumę kwadratów

Algorytm rozkładu liczby pierwszej na sumę kwadratów

Kącik prac uczniowskich

Mała Delta: Gra w 20 pytań

O grze w 20 pytań inaczej

Paradoksalny rozkład kuli

O grze w domino inaczej

Hipoteza continuum

Analiza niestandardowa

Cudowne własności liczb

Gry wielochodowe