Delta 11/2015

Zliczamy skojarzenia (II). O planarności i algorytmie FKT