Delta 7/2016

Jeszcze jeden (elementarny) dowód rozbieżności szeregu odwrotności liczb pierwszych