Bogusław Szymański: strona autora

Jeszcze jeden (elementarny) dowód rozbieżności szeregu odwrotności liczb pierwszych