Stanisław Bednarek: strona autora

Wyznaczamy współczynnik lepkości cieczy

Najprostsze silniki elektryczne

Wytwarzamy ferrofluidy i zawiesiny ferromagnetyczne

Badamy zjawisko dyfrakcji i interferencji fal

Budujemy generator samodławny

Badamy zjawisko rezonansu

Wykrywamy próg perkolacji

Od zwierciadła płaskiego do kalejdoskopu

Wykrywamy dia- i paramagnetyki

Badamy siłę elektrodynamiczną

Liftowane piłki, czyli rzecz o efekcie Magnusa

Wyznaczamy współczynnik napięcia powierzchniowego

Równowaga niejedno ma imię

Budujemy tensometr oporowy

Sześć w jednym, czyli jak działa lampa lawa

Światło twardsze niż diament

Pole magnetyczne leczy i... rozwesela

Czy bomba E zniszczy nasze komputery?

Czy dyfrakcję światła można obserwować na firance?

Najsilniejsze magnesy świata

Jak plastiki przewodzą prąd elektryczny?

Czy prawo Hooke’a zawsze jest słuszne?

Ziemia jako prądnica

Obserwujemy wiry

Ferroelastyczne kompozyty

Jak wyznaczyć stałą grawitacji

Szukamy dia- i paramagnetyków

Krótka opowieść o cieczach ferromagnetycznych

Badamy najprostsze zjawiska falowe

Rozpad promieniotwórczy sukcesywny i jego model hydrodynamiczny

Mała Delta

Dokładnie izochroniczne wahadło matematyczne

« pierwszy ‹ poprzedni 1 2