Stanisław Bednarek: strona autora

Pijany magnes w magicznych okularach

Mikroskop z kropli wody

Elektrodynamiczne dzięcioły i huśtawki

Rewelacyjnie prosty silnik elektryczny

Karuzela Helmholtza

Takie proste wahadło

Laserowe gilosze

Wszystko w płynie, czyli poznajemy podstawy reologii

Ludzka strona baterii

Gauss, cel, pal!

Nie tylko lśniące włosy

Jak zostać wynalazcą?

Likwidujemy tornado

Wytwarzamy tornado

Jeszcze jeden niezwykły silnik

Silnik unipolarny z wirującą puszką

Silnik unipolarny z wirującą baterią

Najprostszy silnik elektryczny

Jak zrobić magiczną soczewkę?

Magiczna soczewka

Samozasilające się silniki magnetohydro-dynamiczne

Silniki magnetohydro-dynamiczne

Badamy ciała niesztywne w ruchu obrotowym. Część II: Ciecze o dużej lepkości i materiały sypkie

Ciecze o małych lepkościach

Ruch obrotowy bryły sztywnej, część II

Ruch obrotowy bryły sztywnej, część I

Poznajemy właściwości tarcia. Część IV: Tarcie w cieczach i gazach

Poznajemy właściwości tarcia. Część III: Przyczyny i osobliwości tarcia

Poznajemy właściwości tarcia. Część II: Wyznaczamy współczynniki tarcia

Poznajemy właściwości tarcia. Część I: Od czego zależy siła tarcia między ciałami stałymi?

Jakie obrazy są wytwarzane przez soczewki?

Badamy zdolność skupiającą soczewek

Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część 3)

Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część 2)

Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część 1)

Badamy właściwości dźwięków

Wyznaczamy moduł Younga

Rzutów ciąg dalszy, czyli badamy rzut ukośny

Badamy rzut poziomy

Wykrywamy prądy indukcyjne

Obserwujemy ruchy konwekcyjne

Mydlanych baniek czar

Badamy ruch wahadeł chaotycznych

Przeprowadzamy elektrolizę

Poznajemy zjawisko rozszerzalności cieplnej

Badamy niezwykłe właściwości ciał sypkich

Od prawa Archimedesa do łodzi podwodnej

Poznajemy fizyczne podstawy lewitacji

Elektryzujemy ciała

Badamy figury Lissajous

1 2 następny › ostatni »