Wiktor Bartol: strona autora

Dwa dowody jednego twierdzenia

Czy trzeba dowodzić rzeczy oczywistych?

Na czym stoi matematyka?

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Zadania z indywidualnością

Eubulides, Richard, Godel

Normalna-nienormalna?

Gabinet matematycznych zagadek

The Mathematical Gardner

O książkach

Parzyste-nieparzyste-wszystkie

Oswajanie nieskończoności. Iana Stewarta opowieść o matematyce

George Polya, Jak to rozwiązać?

Zabawy z miarą

3x + 1

Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele – dowód Eulera

Wiedzieć, nie znając

Mała Delta: Nieskończona zabawa

Mała Delta: Jednoznaczność rozkładu na składniki

Paradoksy dedukcji

Mała Delta: Paradoksalna gra

Oczywiste?

Mała Delta: Szuflady pana Dirichleta

Mała Delta

Duża Mała Delta

Duża Mała Delta

Mała Delta

Wkładka XXV Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Mała Delta

Dywan Sierpińskiego

Igła Buffona

Mała Delta

Pomysł Cantora

Pomysł Gödla

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Zbiory i “zbiory”

O prostych nierównoległych i nieskończoności

Mała Delta

Równania różniczkowe

Pożytek z funkcji stałej

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Istnienie i nieistnienie w matematyce

Mała Delta

O kilku zbiorach, których nie ma

O znaczeniu równości

O analogiach, algebrach i przestrzeniach