Witold Sadowski: strona autora

Prawo powszechnego ciążenia

Witold Sadowski przedstawia prostą drogę od praw Keplera do prawa grawitacji Newtona

Dowody i obliczenia

Równanie Naviera–Stokesa

Niezbędna persona non grata

O pożytkach z trójkąta Pascala

Wzór Eulera i balony

Mała Delta: Salon gier losowych

Mała Delta: Przekształcenie piekarza

Bifurkacje, czyli o wędrówkach punktów po płaszczyźnie

Okres trzy wywołuje chaos

Stała Feigenbauma

Duża Mała Delta

Mała Delta

Duża Mała Delta

Mnożniki Lagrange’a

Pytanie za milion dolarów: jak płynie woda?

Wkładka XXV Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Mała Delta

Róg Gabriela

Chaos

Pomysł Fouriera

Bolek i Lolek oraz model Lorenza

Mała Delta

Mała Delta

Nowa geometria

Homografie i przekształcenia wiernokątne

Mała Delta

Aktualności (nie tylko) fizyczne

Mała Delta

Mała Delta

Indeks odkrywa niewidzialne